TYLÖSANDSKOMMITTÉN OCH SFOP

Bästa kollega och Tylösandsvän!
Vi i Tylösandskommittén önskar dig varmt välkommen till SFOP:s traditionsenliga Tylösandsdagarna 15 – 17 september 2021.
Visst har det senaste året på många sätt varit utmanande med bland annat uppskjutet möte, men vi är i nuläget helt inställda på att förutsättningarna för ett ”vanligt” möte ska finnas när vi närmar oss september. 

Tillsammans med Svensk Förening för Parodontologi och Implantologi kan vi nu presentera ett ämnesövergripande program, som verkligen känns aktuellt.

Såväl internationella som egna föreläsare i toppklass kommer att leverera intressanta föreläsningar med ny kunskap. Vetenskap och klinik kommer att vävas ihop till ett sammanhang som du sedan direkt kan applicera i den kliniska vardagen.
Och tänk – att vi äntligen kan få träffas (måhända med lite nya förutsättningar) och återgå till något som liknar ett normalläge. Givetvis kommer vi som arrangörer se till att mötet blir säkert enligt de förutsättningar som då råder.

Vi ses i september!

Varmt välkommen!!

Med vänlig hälsning 


Carl-Fredrik Arnelund
Ordförande SFOP:s Tylösandskommittén
     
Tylösandskommittén består av: Carl-Fredrik Arnelund, Stefan Axelsson, Anna Bergström, Per Carlson, Per Häger, Susanna Segerström och Melvin Sohrabi Klicka här för kontakt.