Shahrzad Kiavash

Torsdag 14 september 09:15 
Vad gör man när det inte blir som man har tänkt sig?

Vinnare av Årets talare – Genombrott Kvinna 2019

Vad gör man när det inte blir som man har tänkt sig?

Shahrzad Kiavash var 28 år, frisk och lycklig när hon plötsligt insjuknade i en mycket ovanlig form av sepsis (blodförgiftning). Läkarna gav henne minimala chanser att överleva. Överleva gjorde hon mirakulöst nog, men på bekostnad av amputation av båda hennes underben.

Med denna nya, bistra verklighet hade hon kunnat välja att ge upp. Istället valde hon att samla sina superkrafter och upparbeta en drivkraft så stark att hon inte bara lyckades kämpa sig tillbaka till livet, utan även vidare.

Shahrzad Kiavash berättar en historia som kan tänkas vara tung och sorglig med humor, värme, allvar och glimten i ögat. Utöver inspiration, skratt och tårar utlovas också värdefulla nycklar, lärdomar och insikter som kan användas och appliceras av vem som helst.


Tillbaka

Annika Torbjörner

Torsdag 14 september 11:00 
Det djupa bettets problematik 
Tandläkarexamen 1978, specialist i oral protetik 1992, odont lic 1996 med en avhandling om protetik på den rotfyllda tanden. Har under drygt 15 år tjänstgjort som klinikchef på specialistkliniken för protetik i Karlstad. Protetiker med hjärtat i kliniken och med ett brett och stort odontologiskt intresse. Kursgivare med pedagogiska utmärkelser och en av författarna till boken ”Protetik i det försvagade bettet – en resa i Henry Beyrons fotspår”.

Frauke MÜLLER
Torsdag 14 september 13:00-1430
Implant-supported overdentures for old and very old patients
Frauke MÜLLER is professor and chair for gerodontology and removable prosthodontics at the University Clinics of Dental Medicine at the University of Geneva, Switzerland. She received her dental degrees in Bonn, Germany and spend several years at the London Hospital Medical College, England. Frauke Müller has been President of various learned Societies. She co-edited the ITI Treatment Guide no 9 on “Implant therapy in the Geriatric Patient” and the textbook “Oral Healthcare and The Frail Elder”. In 2013 she was awarded the IADR Distinguished Scientist Award in Geriatric Oral Research, in 2019 an Honorary Doctorate from the University of Thessaloniki. Her research activity is mainly related to gerodontology, oral function as well as complete and implant prosthodontics  

Nayroz Ockell

Torsdag 14 september 15:00 
Ortodonti som verktyg för ett bättre och snyggare behandlingsresultat.
Nayroz Ockell är privatpraktiserande ortodontist som grundat och driver Lemér. Under sin karriär har Nayroz arbetat som specialist på Odontologen i Göteborg, varit lärare på tandläkarutbildningen i Göteborg samt arbetat som chef för en specialistklinik och ett tandtekniskt laboratorium i ortodonti. Nayroz är även en erfaren och uppskattad föreläsare som inspirerar till fler leenden. 

Niklas Landin

Torsdag 14 september 16:00 
Digital protetik – mer än bara avtryck
Niklas Landin är specialist i Oral Protetik sedan 2021 och verksam vid Centrum för specialisttandvård i Örebro. Sedan 2019 är Niklas inskriven som doktorand inom materialvetenskap vid Malmö Universitet och han arbetar även som övertandläkare hos Tandverkeriet (Aqua Dental) i Karlstad. Med flera högskolepoäng inom bland annat fotografering, programmering och grafisk design besitter Niklas en ryggsäck med kunskap som väl lämpar sig väl för att anamma ny teknik för att förhöja patientupplevelser och förenkla vår vardag som tandvårdspersonal.  

Emma Gardell

Fredag 15 september 08:30 
Terapimötet –protetiska komplikationer 
Emma Gardell är specialist i oral protetik och arbetar som övertandläkare på Folktandvården Skåne Lund C. Hon är även doktorand via Malmö Universitet där avhandlingsarbetet handlar om zirkoniumdioxid som ett rekonstruktivt material när det gäller singelkronor, broar och etsbroar. Emma är även ledamot i Tandläkarförbundets södra kursnämnd och ansvarar för diplomkurserna i protetik och materialvetenskap.

Tillbaka
Martin Janda

Fredag 15 september 08:30 
Terapimötet –protetiska komplikationer 
Martin Janda examinerades som tandläkare 1999 i Malmö. Vid samma institution avlade han sin doktorsexamen. Därefter specialiserade sig Martin inom oral protetik. Han arbetar nu på sin privatklinik i Lund. Martin har varit adjungerad Associate Professor vid Griffith University i Australien och honorary Associate Professor vid Hong Kong universitetet. Hans forksningsområde är implantatkomplikationer och har även skrivit läroböcker om bland annat implantatkomplikationer. Nu är Martin Lektor vid Malmö Universitet. Martin har även fått Svenska Tandläkarsällskapets pris både ur Forssbergs Dentals Stipendiefond och pris som bästa föreläsare samt Sverkerpriset..

Per Carlson

Fredag 15 september 08:30 
Terapimötet –protetiska komplikationer 
Per Carlson är övertandläkare och specialist i Oral Protetik vid Centrum för specialisttandvård - Oral Protetik, Folktandvården Skåne, Kristianstad. Innovativ kliniker med borren och skalpell stadigt i handen och med ett ständigt öga på aktuell forskning, i nära samarbete med övriga specialistgrenar. Mångårig verksamhet som inspiratör, coach och föreläsare inom oral protetik och implantatbehandling. Med bred erfarenhet, ett lateralt tänkande och innovativa idéer utvecklar han kontinuerligt metoder och flöden, analogt och digitalt, för planering och bettrehabilitering, och för kommunikation med patienter och laboratorium

THOMAS KVIST
Fredag 15 september 11:00 

Tandvårdens etik-med fokus på begreppet autonomi Thomas Kvist är docent och övertandläkare i endodonti vid Odontologiska institutionen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av kliniskt arbete, forskning och undervisning i endodonti. Tillsammans med Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet har han författat boken Tandvårdens Etik. Han är också ledamot i Tandläkarförbundets etikkommitté.