PRE CONGRESS
Pre Congress hålls detta år i en gemensam lokal (Watson) där tre av våra företag har engagerat duktiga föreläsare kring aktuella och spännande teman. Välkommen till denna programpunkt där du också har ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor samt representanter från företagen. 


DAB:
 
”Vinklat och augmenterat i besvärliga fall”
Ulf Nannmark Rekonteamet GöteborgDentsplay Sirona: 
 "Varför välja patientspecifika distanser?"

Lory Melin Svanborg

 

Strauman: 
 ”Att växa tillsammans med Straumann Group”
Melvin Sohrabi