Annelie Pompe

Torsdag 20 september 09:15

Om konsten att bli modigare 

126 meter på ett enda andetag!

Ena stunden dyker hon över hundra meter ner i vattnet utan hjälpmedel, andra stunden bestiger hon världens högsta berg. Möt Annelie Pompe – den högsta och den djupaste föreläsaren. Hon älskar utmaningar och ser förändringar i livet och affärsvärlden som äventyr...


Malin Strasding

Torsdag 20 september 11:00 

The Geneva Concept – a novel digital approach 

Malin Strasding är övertandläkare och specialist i implantologi. 

Hon utbildade sig till tandläkare vid universitetet i Freiburg, Tyskland och universitetet i Sevilla, Spanien till 2013, och 2015 tog hon sin doktorsexamen vid medicinska fakulteten, universitetet i Freiburg. 

Vincent Fehmer

Torsdag 20 september 11:00 

The Geneva Concept – a novel digital approach 

Vincent Fehmer

Tandtekniker (MDT) vid Kliniken för fast protetik och biomaterial, Center for Dental and Medicine, vid Universitetet i Genève, Schweiz (chef: Prof. Dr. I. Sailer)

Mats Larsson

Torsdag 20 september 13:30 

Föreläsning - Djupa bett - Ortodonti istället för prep?

Mats Larsson är specialist i ortodonti sedan 1981 med lång erfarenhet från såväl privat som offentlig tandvård i Sverige och Norge. Han har en bred odontologisk bas som även inkluderar implantatbehandling men specialintresset ligger till stor del i vuxenortodonti / interdisciplinär tandvård. ...

Peter Svensson

Torsdag 20 september 14:15 

Vilken höjd är bäst? ”I huvudet på en bruxist”

Peter Svensson är tandläkare sedan 30 år, doktorerade 1993 och är specialiserad inom oral fysiologi. Peter har publicerat 436 vetenskapliga artiklar, handleder doktorander och har många uppdrag världen över. Peter innehar en professur vid Århus Universitet och är halvtid gästprofessor på Karolinska Institutet...


Arman Ameri

Tordag 20 september 15:30 

Föreläsning – Betthöjning med kontroll

Specialist i oral protetik, arbetar deltid som övertandläkare/universitetsadjunkt på avdelningen för oral protetik vid odontologiska fakulteten på Malmö universitet. Klinisk handledare för den internationella magisterutbildningen på avdelningen, där han jobbar framför allt med vidareutbildning av utländska tandläkare. 

Torbjörn Eriksson

Fredag 21 september 08:30 
Terapimötet – I gränslandet mellan fast och avtagbart

Torbjörn Eriksson är övertandläkare och specialist i oral protetik sedan 1994.Han har bland annat tjänstgjort på specialistkliniker för Oral Protetik i Karlskrona, Linköping, Eskilstuna och Karlstad...Jan Ekenbäck

Fredag 21 september 08:30 
Terapimötet – I gränslandet mellan fast och avtagbart

Jan Ekenbäck är övertandläkare, specialist i oral protetik sedan specialiteten kom 1982. Har varit klinisk verksam som protetiker sedan 1973 och bl.a. ansvarat för kliniska delen av specialistutbildningen i oral protetik vid specialistkliniken i Stockholms Folktandvård... 

Annika Torbjörner

Fredag 21 september 08:30 

Terapimötet – I gränslandet mellan fast och avtagbart

Annika Torbjörner är klinikchef och övertandläkare i oral protetik i Karlstad. Hon har ett brett odontologiskt intresse, är en flitigt anlitad föreläsare och är en av författarna till boken ”Protetik i det försvagade bettet – en resa i Henry Beyrons fotspår”. 


Ingrid Collin Bagewitz

Fredag 21 september 08:30 
Terapimötet – I gränslandet mellan fast och avtagbart

Ingrid Collin Bagewitz är specialist i oral protetik och övertandläkare på Specialisttandvården Oral Protetik i Karlskrona, tidigare på STV i Malmö. Försäkringsodontologisk rådgivare FK i Malmö. Disputerade 2007 med avhandlingen Prosthodontics, care utilization and oral health-related quality of life... 

Sven Scholander

Fredag 22 september 11:15 

Old school eller High Tech – vart är vi på väg?

Sven Scholander...