Andreas Stavropoulos

Torsdag 17 september 11:00  Professionellt förhållningssätt och implantatpatienten

- Hur svårt kan det vara?

Andreas Stavropoulos, ÖVT, PhD, dr odont, är Professor för Parodontologi vid Malmö Universitet. AS har fått utmärkelser för sin forskning (bl.a. från International Association of Dental Research, European Association of Osseointegration) och är författar av >100 vetenskapliga publikationer. Han är medlem i redaktionen för flera tidskrifter (bl.a. Journal of Clinical Periodontology, Clinical Oral Implants Research) samt ledamot i flera vetenskapliga organisationen (bl.a. i den Svenska Förening för Parodontologi och Impantologi, i European Federation of Periodontology).

Tillbaka