Andrée Nilsson

Fredag 18 september 08:30  Terapimötet – ”Exa, spara, koppla – var går gränsen?"

Andrée Nilsson är övertandläkare och specialist i oral protetik vid avdelningen för Tand- och käkprotetik, Specialisttandvården, Region Halland, Halmstad.
Tandläkarexamen 2006
, specialistexamen i oral protetik 2016. Ämnesföreträdare samt klinisk verksam vid avdelning för Tand- och käkprotetik på Specialisttandvården inom Region Halland i Halmstad.  

Tillbaka