Ann-Marie Roos Jansåker

Torsdag 17 september 11:00  Professionellt förhållningssätt och implantatpatienten

- Hur svårt kan det vara?

Ann-Marie är parodontolog och arbetar som övertandläkare på specialisttandvården i Karlskrona, samt som privat konsult. Hennes avhandling som bland annat beskrev behandling av peri-implantit fick stor uppmärksamhet och hon är involverad i ett flertal forskningsprojekt, bland annat behandling av infektioner runt tandimplantat och retinerade hörntänder. I flera år har hon föreläst och varit kursgivare både nationellt och internationellt. Tidigare var hon ordförande i Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, där hon nu sitter med som styrelseledamot.