Emmanuel Ezra

Torsdag 17 september 09:15
Du spelar roll – om goda möten i livet!
(Fotograf, Bingo Rimér)

Emmanuel Ezra är kirurg och en mycket uppskattad föreläsare. Han talar om hur viktigt det är att få bort alla förutfattade meningar om människor och att i stället närma sig andra med öppenhet och nyfikenhet. Emmanuel talar om att livet är en lång rad möten. Vi möter människor privat och i våra yrkesroller.

 

Ann-Marie Roos Jansåker

Torsdag 17 september 11:00  Professionellt förhållningssätt och implantatpatienten

- Hur svårt kan det vara?

Ann-Marie är parodontolog och arbetar som övertandläkare på specialisttandvården i Karlskrona, samt som privat konsult. Hennes avhandling som bland annat beskrev behandling av peri-implantit fick stor uppmärksamhet och hon är involverad i ett flertal forskningsprojekt, bland annat behandling av infektioner runt tandimplantat och retinerade hörntänder. I flera år har hon föreläst och varit kursgivare både nationellt och internationellt. Tidigare var hon ordförande i Svensk förening för Parodontologi och Implantologi, där hon nu sitter med som styrelseledamot.

Andreas Stavropoulos

Torsdag 17 september 11:00  Professionellt förhållningssätt och implantatpatienten - Hur svårt kan det vara?
Andreas Stavropoulos, ÖVT, PhD, dr odont, är Professor för Parodontologi vid Malmö Universitet. AS har fått utmärkelser för sin forskning (bl.a. från International Association of Dental Research, European Association of Osseointegration) och är författar av >100 vetenskapliga publikationer. 

Melvin Sohrabi

Torsdag 17 september 13:30  Protetisk navigering i ett parodontalt landskap - olika vägval och lösningar

 Melvin är specialist i Oral Protetik. Han tog sin tandläkarexamen 2006 vid Malmö Universitet och sin specialistexamen i Oral Protetik 2014. Melvin arbetade under flera år som universitetsadjunkt i Malmö med komplicerade patientfall, undervisning och forskning. Han flyttade till Stockholm 2016 och började på Eastmaninstitutet ...
Pierluigi Coli

Torsdag 17 september 15:15 
Implantat i grava parodfall. Går det? Hur göra?  
Edinburgh Dental Specialists, Edinburgh

Tandläkarexamen 1990, specialist i parodontologi 1999, Odontologie doktor 1999, övertandläkare, specialist i oral protetik 2005. Varit verksam vid avdelning för oral protetik/odontologisk materialvetenskap samt Specialistkliniken för oral protetik/Brånemarkkliniken i Göteborg. Arbetar sedan 2007 främst som klinisk specialist på privat praktik i Skottland. Medlem av Editorial Board för Clinical Implant Dentistry and Related Research och tidigare peer-reviewer för flera internationalla tidskrifter, föreläser och publicerar regelbundet inom implantologi.


Lars-Åke Johansson

Fredag 18 september 08:30 (Moderarator)
Terapimötet – ”Exa, spara, koppla – var går gränsen ?" 

Lars-Åke Johansson tog tandläkarexamen i Göteborg 1975. Han är specialist i Parodontologi sedan 1981 och Oral protetik sedan 1995. Lars-Åke var verksam som övertandläkare vid avd för Parodontologi och Tand- och käkprotetik i Halmstad mellan 1982 och 2016. Han arbetar sedan mars 2016 som handledare med kurser inom EAO och seminarier på avdelningen för Parodontologi, Tandvårdshögskolan, Malmö. Forskningen är inriktad på benregenerativa åtgärder och uppföljning av unga patienter med implantat pga aplasier och trauma. Lars-Åke disputerade 2012 med avhandlingen "On minimally invasive approaches to sinus lift procedures" efter forskarutbildning vid avd för Biomaterial, Göteborgs Universitet. Han har givit över 100 nationella och internationella kurser inom implantologi och publicerat 25 vetenskapliga artiklar.


Daniel Nebel

Fredag 18 september 08:30 

Terapimötet – ”Exa, spara, koppla – var går gränsen?" 

Specialisttandvården Parodontologi, Halmstad

Daniel Nebel, Odont Dr och Spec. i Parodontologi. Arbetar på specialisttandvården i Halmstad sedan 2016 och brinner för multidisciplinärt samarbete och utbildning. Bakgrund i Skåne med forskning i Lund, privat verksamhet samt undervisning på Käftis i Malmö. 

Andrée Nilsson

Fredag 18 september 08:30  Terapimötet – ”Exa, spara, koppla – var går gränsen?"

Andrée Nilsson är övertandläkare och specialist i oral protetik vid avdelningen för Tand- och käkprotetik, Specialisttandvården, Region Halland, Halmstad.
Tandläkarexamen 2006
, specialistexamen i oral protetik 2016. Ämnesföreträdare samt klinisk verksam vid avdelning för Tand- och käkprotetik på Specialisttandvården inom Region Halland i Halmstad.  

Diana Girdo

Fredag 18 september 08:30  Terapimötet – ”Exa, spara, koppla – var går gränsen?"
Diana tog sin tandläkarexamen 2000 vid Malmö Universitet och sin specialistexamen i ortodonti 2015. Under 2002-2008 jobbade hon som universitetsadjunkt på Avdelningen för Käkkirurgi i Malmö. Där jobbade hon med patienter, undervisning och forskning. 2008 började hon som universitetsadjunkt på Avdelningen för Tandreglering. Även här jobbade hon med egna patienter och undervisning. 2012 påbörjade hon sin specialistutbildning i Malmö och på Kalmar Lasarett. Sedan 2015 jobbar hon enbart på Henrikson Tandreglering. Här jobbar hon 50% med tandreglering på barn och 50% med tandreglering på vuxna. Vid sidan av patientbehandlingar arbetar hon även med föreläsningsverksamhet och forskning. 

Simon Dahlgren

Fredag 18 september 11:00  Broar på tänder och implantat

Simon Dahlgren är specialist i Oral protetik och arbetar som Övertandläkare och Ämnesföreträdare i Oral protetik vid Centrum för Oral Rehabilitering, Folktandvården Region Östergötland. Den kliniska inriktningen är avancerad bettrehabilitering. Vid kliniken handleds ST-tandläkare i specialiteterna Bettfysiologi, Parodontologi och Oral protetik. Simon är därtill ansvarig för Folktandvårdens efterutbildningsprogram i samarbete med Folktandvården Region Örebro län.