Lars-Åke Johansson

Fredag 18 september 08:30  Terapimötet – ”Exa, spara, koppla – var går gränsen?" (Moderator)

Lars-Åke Johansson tog tandläkarexamen i Göteborg 1975. Han är specialist i Parodontologi sedan 1981 och Oral protetik sedan 1995. Lars-Åke var verksam som övertandläkare vid avd för Parodontologi och Tand- och käkprotetik i Halmstad mellan 1982 och 2016. Han arbetar sedan mars 2016 som handledare med kurser inom EAO och seminarier på avdelningen för Parodontologi, Tandvårdshögskolan, Malmö. Forskningen är inriktad på benregenerativa åtgärder och uppföljning av unga patienter med implantat pga aplasier och trauma. Lars-Åke disputerade 2012 med avhandlingen "On minimally invasive approaches to sinus lift procedures" efter forskarutbildning vid avd för Biomaterial, Göteborgs Universitet. Han har givit över 100 nationella och internationella kurser inom implantologi och publicerat 25 vetenskapliga artiklar.