Melvin Sohrabi 

Torsdag 17 september 13:30  Protetisk navigering i ett parodontalt landskap - olika vägval och lösningar

 Melvin är specialist i Oral Protetik. Han tog sin tandläkarexamen 2006 vid Malmö Universitet och sin specialistexamen i Oral Protetik 2014. Melvin arbetade under flera år som universitetsadjunkt i Malmö med komplicerade patientfall, undervisning och forskning. Han flyttade till Stockholm 2016 och började på Eastmaninstitutet där han arbetade mellan 2016-2018 som övertandläkare på avdelningen för protetik och med implantatoperationen på avdelningen för kirurgi. Han driver sedan 2019 en egen klinik, Estetikakadamin i Stockholm. Hans intresse för svåra och komplicerade fall har gjort att han ständigt utvecklar och förfinar sina behandlingar. Detta har bidragit till att han idag är en frekvent föreläsare inom estetik och implantatbehandlingar.