PRE CONGRESS
Pre Congress hålls detta år i en gemensam lokal (Watson) där tre av våra företag har engagerat duktiga föreläsare kring aktuella och spännande teman. Välkommen till denna programpunkt där du också har ett utmärkt tillfälle att träffa kollegor samt representanter från de tre företagen. 
Föreläsning 1 15:30-15:55

Straumann 

Tema: Vad innebär Straumanns vision ur ett kliniskt perspektiv?

Föreläsare: Staffan Söderström


Föreläsning 2 16:00-16:25

Nobel Biocare

Tema: Redo? Ta mjukvävnadsintegration till en ny nivå med Xeal & TiUltra!

Föreläsare: Mobin Fakhary, klinikchef Malmö Tandläkarcenter


Föreläsning 3 16:30-16:55

Dentsply Sirona

Tema:  Azento™ – Nya generationens singeltandslösning
               Scanna – Godkänn – Behandla

Föreläsare: Lars-Magnus Almgren