Simon Dahlgren

 Fredag 20 september 11:00  Broar på tänder och implantat

Simon Dahlgren är specialist i Oral protetik och arbetar som Övertandläkare och Ämnesföreträdare i Oral protetik vid Centrum för Oral Rehabilitering, Folktandvården Region Östergötland. Den kliniska inriktningen är avancerad bettrehabilitering. Vid kliniken handleds ST-tandläkare i specialiteterna Bettfysiologi, Parodontologi och Oral protetik. Simon är därtill ansvarig för Folktandvårdens efterutbildningsprogram i samarbete med Folktandvården Region Örebro län.

Tillbaka