Henrik Widegren

Torsdag 15 september 09:15 Skratt - inget man skojar bort. Henrik Widegren är läkaren i SVT:s Fråga Lund. Han är öron-näsa-halsläkare och foniater (röstläkare) vid Skånes universitetssjukhus och har länge varit krönikör i Dagens Medicin. Senaste åren har Henrik Widegren gjort turnéer i Sverige med populärvetenskapliga föredrag som blandar prat och sång, man kan kalla det infotainment eller undervisningsunderhållning. Han har nästan alltid med sig gitarren, men kan lämna den hemma om ni absolut inte vill ha den med! Föredragen handlar om medicin, hälsa, humor och historia och vänder sig både till allmänhet och sjukvårdspersonal. Catharina Göthberg

Torsdag 15 september 11:00  
Slitna bett – fallgropar och utmaningar

Specialist i protetik sedan 2002 och disputerad 2016 (dentala implantat). Arbetar på Odontologiska Institutionen i Jönköping som ämnesansvarig och huvudhandledare för ST-utbildningen i protetik, är sedan 2021 studierektor för ST-utbildningen. Det finns ett genuint intresse för protetik och att dela med sig av kunskap som insamlats under ett långt yrkesliv. 

David Bartlett
Torsdag 15 september 13.00 Getting to grips with tooth wear!
Professor David Bartlett is Head of Centre for Clinical, Oral and Translational sciences and at the Faculty of Dentistry, Oral and Craniofacial Science, King's College London. He is internationally recognised for his research on erosive tooth wear, a joint founder of the erosive tooth wear foundation; a charity to improve knowledge and understanding of the condition. He is also head of prosthodontics and heads a team of 20 consultants training largest trainees in Prosthodontics in Europe. 
Johan Asplund

Torsdag 15 september 15:00 Bettrehabilitering och tandvårdsstöd – hur navigera för patientens bästa?
Johan Asplund erhöll specialistkompetens i Oral protetik 2009. För närvarande delar han sin tid mellan kliniskt arbete på avdelningen för Käkprotetik på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och en tjänst som odontologisk utredare på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).    

 

Fredrik Frisk

Torsdag 15 september 16:00
Rotfylld tand inför protetik - Frisk eller risk?
Fredrik Frisk, docent och övertandläkare, arbetar som endodontist vid Odontologiska institutionen i Jönköping och är där ansvarig för ST-utbildningen i endodonti. Han är affilierad som docent vid Hälsohögskolan i Jönköping och driver klinisk och epidemiologisk forskning i nationella och internationella nätverk, med särskilt intresse för utfall av olika typer av endodontisk behandling.  

Ulrica Gidlund

Fredag 16 september 08:30 Terapimötet – Att behandla slitna bett med god prognos Ulrica Gidlund tog sin tandläkarexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm 1999.  År 2012 erhöll hon sin specialistexamen i Oral Protetik vid Folktandvården i Stockholm. Hon arbetar på Eastmaninstitutet Protetik med behandling av patienter med behov av protetisk rehabilitering och bedriver klinisk forskning som doktorand på Karolinska Institutet. Som föreläsare flitigt anlitad  både nationellt och internationellt.

Pär Almqvist

Fredag 16 september 08:30 Terapimötet – Att behandla slitna bett med god prognos Tandläkarexamen 1984, specialist oral protetik 1999, har arbetat på ”Nackakliniken” sedan 1985. Ledamot i Privattandläkarnas Centrala Förtroendenämnd 2006-2010. Lärare på KI, protetikavdelningen, 2014-2015. Klinikchef på GHP Specialisttandläkarna Nacka sedan 2015, arbetar kliniskt 50%, har ansvarat för att bygga och utrusta vår nya specialistmottagning på 1300 kvm med eget laboratorium och med 50 anställda som vi flyttade till i januari 2021. 

Jimmie Persson

Fredag 16 september 08:30 Terapimötet – Att behandla slitna bett med god prognos
Jimmie har arbetat som tandtekniker i mer än 30 år och har lång erfarenhet av olika typer av oralprotetiska konstruktioner. Han har deltagit på kurser kring behandling enligt Dawson konceptet i både England och USA. Drivit Frontline Dental i 15 år som numera ingår i Nordentic koncernen.


Denise Abadji

Fredag 16 september 08:30 
Terapimötet – Att behandla slitna bett med god prognos
Denise Abadji Övertandläkare, specialist i parodontologi. Kliniskt verksam inom den privata sektorn i Stockholm samt på GHP Specialisttandläkarna Nacka. Har tidigare arbetat som klinisk handledare åt tandläkare som genomgår sin specialistutbildning i parodontologi i Stockholm, Östersund och Sundsvall. Kursgivare/föreläsare nationellt inom bla. Praktikertjänst och Unident.  

Christel Larsson

Fredag 16 september 11:00 
Materialval i slitna bett - vad säger vetenskapen?
Christel Larsson är docent och specialist i oral protetik med lång klinisk erfarenhet. Numera ämnesföreträdare för Oral protetik vid Odontologiska fakulteten Malmö universitet. Forskningen är inriktad på både kliniska och laborativa undersökningar av protetiska konstruktioner med ett särskilt intresse för material, framförallt keramer, samt implantat. Hon föreläser nationellt och internationellt och är författare till ett flertal vetenskapliga artiklar och även läroböcker.