Bästa kollega och Tylösandsvän!

Vi vill nu önska dig varmt välkommen till SFOP:s traditionsenliga Tylösandsdagarna 14 – 16 september 2022.
Visst har de senaste två åren på många sätt varit utmanande med bland annat uppskjutet möte, men när vi i för en månad sedan kunde träffas fysiskt i Tylösand, var lyckan total. Ett kärt återseende i Tylösand med många intressanta föreläsningar och glada deltagare visade att Sverige är på väg mot mer normala förhållanden för möten och sammankomster. 

Vi i Tylösandskommittén håller som bäst på att planera mötet 2022 men man kan via hemsidan redan nu anmäla sig till konferensen. Givetvis kommer vi anstränga oss till det yttersta att ordna ett intressant och givande program – med förhoppningen att du och dina kollegor vill delta i evenemanget.

Upplägget med såväl internationella som egna föreläsare i toppklass är som vanligt grunden för mötet. Vetenskap och klinik kommer att vävas ihop till ett sammanhang som du sedan direkt kan applicera i den kliniska vardagen.

Och sist men inte minst – Tylösandsmötet har alltid haft ambitionen att kombinera kompetenshöjning med en stimulerande social miljö. En tradition som vi absolut kommer att göra vårt yttersta att infria även 2022.


Vi ses i september!

Varmt välkommen!!

Med vänlig hälsning 


Carl-Fredrik Arnelund
Ordförande Tylösandskommittén

   


Tylösandskommittén består av:
Carl-Fredrik Arnelund
Stefan Axelsson
Anna Bergström
Per Carlson
Per Häger
Susanna Segerström
Melvin Sohrabi 

Klicka här för kontakt.